Automstski sistemi spaljivanja

Automatski sistem za spaljivanje drvnog otpada AZSD – 500

 

Automatski sistem za spaljivanje drvnog otpada AZSD – 500 pripremljen je za rad s niskotlačnim toplovodnim kotlom KWH-600 i KWH-1200. Kotlovi tipa KWH namijenjeni su za rad u instalacijama centralnog grijanja s prinudnim kruženjem grijaćeg medija u otvorenom sistemu, te rade kao izmjenjivači topline za plinifikatore AZSD. Vrlo niska razina onečišćenja u atmosferi te odlična ispravnost i stabilnost parametara nužnih za rad, svrstava sisteme AZSD + KWH među najbolje u svojoj klasi. Proizvođač: HAMECH (Hajnówka) – Poljska. 

 

 

Tehnički podaci:

Nominalna toplinska snaga 500 kW
------//------ 430000 kcal/h
Potrošnja goriva(1) 217 kg/h
------//------ 20.8 mp/24h
Kapacitet spremnika 2.3 m3
Zahtjevana snaga 1.9 kW
Priključni napon 230/400 V
Površina stambenog prostora koju je moguće grijati 3200 m2
Temperatura plinova na izlazu iz AZSD 1000 °C
Može raditi s kotlom s grijaćom površinom 50-56 m2
Može raditi s kotlom snage 500-600 KW
Ukupna težina 3540 kg

Dimenzije

širina 1550+1600 mm
visina 3670 mm
dužina 2990 mm

(1) Pri iskorištenju nominalne snage

AZSD-500 uključuje:

-        pužni dodavač s moto-reduktorom

-        automatika dodavanja s 4 stupnja osiguranja

-        pirolitička komora (plinifikator) izrađena od čelika i šamota s ugrađenim ventilatorom

-        dvostupanjski sistem dodavanja piljevine u pirolitičku komoru (plinifikator)

-        automatika za praćenje i održavanje temperature vode u kotlu

-        komandni ormar za vezu kotla i pirolitičke komore, automatsko praćenje i održavanje zadane temperature s 6 stupnjeva osiguranja

Gorivo: piljevina 25-55 % vlažnosti i granulacije do 3 cm