Automstski sistemi spaljivanja

Automatski sistem za spaljivanje drvnog otpada AZSD-180

 

Automatski sistem za spaljivanje drvnog otpada AZSD – 180 pripremljen je za rad sa niskotlačnim toplovodnim kotlom KWH-180. Kotlovi tipa KWH namijenjeni su za rad u instalacijama centralnog grijanja s prinudnim kruženjem grijaćeg medija u otvorenom sistemu, te rade kao izmjenjivači topline za plinifikatore AZSD. Vrlo niska razina onečišćenja u atmosferi te odlična ispravnost i stabilnost parametara nužnih za rad, svrstava sisteme AZSD + KWH među najbolje u svojoj klasi. Proizvođač: HAMECH (Hajnówka) – Poljska.

 

Tehnički podaci:

Nominalna toplinska snaga 180 kW
------//------ 154800 kcal/h
Potrošnja goriva(1) 78 kg/h
------//------ 7.4 mp/24h
Kapacitet spremnika 2.3 m3
Zahtjevana snaga 1.7 kW
Priključni napon 230/400 V
Površina stambenog prostora koju je moguće grijati 1150 m2
Temperatura plinova na izlazu iz AZSD 1000 °C
Može raditi s kotlom sa grijaćom površinom 16-22 m2
Može raditi s kotlom snage 500-600 KW
Ukupna težina 1820 kg

(1) Pri iskorištenju nominalne snage