Kotlovnice

Toplovodni kotao KWH 110

AZSD 100 KWH 110

Niskotlačni toplovodni kotao sustava 90/70˚C KWH 110 (toplinske snage 110 KW). Proizvođač: HAMECH (Hajnówka) – Poljska. 

Kotlovi tipa KWH namijenjeni su za rad u instalacijama centralnog grijanja s prinudnim kruženjem grijaćeg medija u otvorenom sistemu, te rade kao izmjenjivači topline za plinifikatore AZSD (sistem za spaljivanje usitnjenog drvnog ostatka). Vrlo niska razina onečišćenja u atmosferi te odlična ispravnost i stabilnost parametara nužnih za rad, svrstava sisteme AZSD + KWH među najbolje u svojoj klasi.

 

Nazivna snaga   110  kW
Nazivna snaga s Automatskim sistemom za spaljivanje drvnog otpada AZSD   90(1)
 kW
Opseg regulacije toplinske snage   30 –100  %
Zagrijavana površina kotla   11.5  m2
Dopušten statički pritisak    0.3  MPa
Max. temp. vode na izlasku iz kotla    95  °C
Obavezan niz iza kotla   >26  Pa
Srednja temperatura plinova na izlazu iz kotla   200  °C
Potrošnja osnovnog goriva s nazivnom snagom s AZSD   40.57(1)   kg/h
Toplinska iskoristivost uz rad s nazivnom snagom s korištenjem AZSD   >=78.7     %
Težina kotla s izolacijom   1150  kg
Ukupna količina vode u kotlu   350    l
Dužina (A)   1780  mm
Visina (B)   1475  mm
Širina (C)    835  mm
Komora izgaranja - dužina (D)(2)       mm
Izmjenivač - dužina  (E)(2)       mm

1. Ogrjevna vrijednost: 9 535 kJ/kg.

2. Samo kod dijeljene konstrukcije kotla: kotlovi snage više od 110 KW.

Osnovna vrsta goriva za kotlove tipa KWH sa sistemom za spaljivanje AZSD je usitnjeno drvo granulacije do 30mm koje sagorijeva u plinifikatoru, čija je vlažnost 30-50% i kalorična vrijednost 13-8 MJ/kg.

Zamjenska goriva koja se mogu koristiti za spaljivanje u kotlovima (bez korištenja plinifikatora) su:
• krupni komadi drveta
• briketi od kamenog ili smeđeg ugljena ili piljevine
• smeđi i kameni ugljen

Niskotlačni toplovodni kotao KWH 110 pripremljen je za rad sa sistemom za automatsko dodavanje piljevine i pirolitičkom komorom AZSD-100. Osnovne gorivo spaljene u AZSD - drobljeno drvo sa granulacijom do 30 mm i vlagom 30-50%.