Stroj za pranje pila rješava problem zahtjevna čišćenja pila od smola i ljepila.

Čišćenje se obavlja mehanički, pomoću sustava s čeličnim okruglim četkama.

U procesu čišćenja ne primjenjuju se nikakva agresivna sredstva.

Dobro očišćena pila može se ispravno naoštriti i garantira kvalitetan rez i piljenje.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 Promjer čišćenih pila 300-900 mm 
 Širina čišćenog ruba pile  100 mm
 Vrijeme čišćenja pile  1-3 min
 Regulacija vremena programa  20s do 10 min
Snaga glavnog motora 0,55 kW/400V