Oštrilice

Oštriljica alata ON-3

Tehničke karakteristike oštriljice:

Dužina brušenja noževa  810  mm
Promjer oštrenih glodala  70 - 160  mm
Dužina oštrilica glodala do 180  mm
Gabariti oštrilice  0,65 x 1,35 x H 1,30  m
Težina oštrilice  420  kg

Parametri brusnih ploča:

Promjer 100 - 175  mm
Promjer otvora 32 mm
Debjina do 40  mm
Regulirane okretaje vretena  2500 – 4600  okr./min
Brzina horizontalnog kretanja 3 – 10  m/min
Dijagonalno ručno kretanje 60  mm

Snaga instaliranih pogona:

motor brusa 0,37 kW / 400 V
motor kretanja 0,25 kW / 400 V
motor pumpe  0,10 kW / 400 V