Oštrilice

Oštrilica za tračne pile OWM-4M

OWM-4M dobra je za oštrenje tračnih pila na način poluautomatski. 

Kut oštrenja: 2o do 28o

 

Busna ploća fi 150

 Debljina brusa (ovisno od zuba) 4 do 8 mm
 s rupom ø 20 ili ø 13

 

Tehničke karakteristike:

Dužina oštrenih pila  2000 do 5500   mm
Širina oštrenih pila  15 do 80   mm
Visina oštrenih zuba (ovisno od profila)   3 do 12   m
Razmak oštrenih zuba  4 do 38   mm
Brzina oštrenja  40 i 60  zuba/min
po naruđžbi   60 i 120  zuba/min
Gabariti oštrilice   1,00 x 0,70 x H 1,25  m
Težina oštrilice  130  kg