Oštrilice

Oštrilica uskih tračnih pila i cirkulara OPT - 4

Oštrenje se odvija u automatskom ciklusu.
Moguće je programirati prema broju zuba koliko krugova
oštrenja želimo da stroj odradi prije automatskog zaustavljanja.
U stroj su ugrađene tri krivulje za tri tipa zuba, jedna od njih je za BS/BW.
Na stroju se mogu oštriti tračne i gater pile.

 

Tehničke karakteristike:

dužina oštrenja tračnih pila 2000 - 5500 mm
dužina oštrenja cirkularnih pila 300 - 900 mm
promjer oštrenja pila 60 - 400 mm
širina oštrenja pila 10-100 mm
regulacija visine oštrenja zubi 2-16 mm
podjela oštrenih zubi 2 - 38 mm
kut oštrenja 2-28 stupnjeva
brzina oštrenja 40-60 ili 60-120 zubi/min
instalirana snaga 0,55 kW/400V
gabarite oštrilice 1,00 x 0,70 x H 1,40 m
težina oštrilice s postoljem 145 kg

 Brusna ploča

 promjer 150   mm
debljina (ovisno od podjela zubi)  2 - 8   mm
 rupa  20 ili 32  mm

Profil oštrenih zubi:

BS/BW,

trokutni,

lomljeni,

Wood-mizer.