Silosi

Silos KWP-10

KWP 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silos KWP-10 za piljevinu/sječku je kontejnerskog tipa, izrađen od čeličnog lima i čeličnih profila.

Dimenzije:

širina 170  cm
dužina 333  cm
visina 296  cm
kapacitet 10  m3

 

 

Tehničke karakteristike:

- izuzimanje piljevine je preko hidraulikom pokretanih gurača na podlozi kontejnera
- daljni transport je preko pužnog prenosnika
- sistem upravljanja je vezan na kontrolni ormar kotlovnice
- u slučaju da je kontejner smješten na otvorenom prostoru, može se ugraditi hidraulikom podizani poklopac.