Silosi

Silosi za piljevinu

 

 

Ova vrsta silosa služi za skladištenje piljevine iz procesa obrade drveta na pilanama i stolariji. Proizvedeni su od visoko kvalitetnog pocinčanog čelika ZN 275. Silos se prazni kroz otvor na donjem dijelu konusnog završetka silosa. Osovina sa šiljcima vezana preko kardanskog zgloba na motoreduktor pospješuje rušenje piljevine prema izlaznom otvoru. Po narudžbi proizvođač može napraviti silose kapaciteta od 20 m3 do 350 m3

 

 

 

Vrsta (tone)

Visina (m)

Promjer (m)

Kapacitet (m3)
20 6

2,8

26,6
26 7,25 34,6
32 8,5 42,6
34 6,5

3,8

45,3
44 8 58,6
54 9 72
64 10 85,3
58 7,7

4,6

77,33
74 8,9 98,66
90 10,06 120
106 11,25 141,3
107 9,59

5,5

142,6
130 10,8 173,3
152 11,97 202,7
175 13,1 233,3
150 10,03

6,5

200
182 11,55 242,7
212 12,7 282,7
242 14 322,7