Silosi

Silosi ravnog dna

Silosi ravnog dna se koriste za skladištenje žitarica, kukuruza, mahunarki te drugog rasutog materijala. Spremnike je moguće montirati pojedinačno ili u seriji. Proizvedeni su od visoko kvalitetnog pocinčanog čelika ZN 275. Silosi zadovoljavaju standarde kvalitete prema normama EU. 

Standardna oprema spremnika:
- perforirani pod
- kućište spremnika
- kosi tunel za istovar materijala sa zasunom
- prozirna skala za kontrolu nivoa hrane
- unutarnje ljestve
- vanjske ljestve sa cilindričnom zaštitnom ogradom
- ventilatorski priključak za punjenje i pražnjenje silosa
- integrirana pneumatska cijev za punjenje promjera ø160 mm
- krovni otvor
- krov sa kutom nagiba od 45°

Vrsta

(tone)

Visina

(m)

Promjer

(m)

Kapacitet (m3)
18 4,5 2,8 24
24 6 32
30 7 40
36 8,2 48
30 4,5 3,8 40
40 6 53
50 7,15 66,6
60 8 80
64 6,3 4,6 85,3
80 7,5 106,6
96 8,5 128
112 9,8 149,3
107 7,57 5,5 142,6
130 8,76 173,3
153 9,85 204
115 6,65 6,5 153,3
146 7,84 194,6
177 9,03 236
208 10,22 277,3
239 11,04 318,6