Sušare

Bubanjska sušara za biomasu M-829

Tehničke karakteristike:

Nominalni kapacitet sušare kod sušenja piljevine ili druge biomase s početnom vlagom 45-50% i završnom 15% 1000 kg/h
Količina isparavane vode 1100 kg/h
Toplinska snaga peći max. 1000  kW
Maksimalna temperatura zraka na ulazu u bubanj 600-650 °C
Ukupna masa sušare sa šamotnom izolacijom 16500 kg
Ukupna instalirana električna snaga 17 kW

 

Srednja potrošnja i vrste goriva

Visoko kaloričan briket od piljevine 250-300 kg/h

Prirodni plin GZ-50

110-120

m3/h

Lož ulje 95  l/h