Sušare

Bubanjska sušara za biomasu SB-1,5 (prije M-843)

 

 

Tehničke karakteristike:

Nominalna snaga sušenja sušare uz sušenje piljevine ili druge biomase sa početnom vlagom 45-50% i konačnom 15% 2000  kg/h
Količina isparavane vode 2500 kg/h
Toplinska snaga peći max. 2600  kW
Ukupna masa sušare sa šamotnom izolacijom 31000 kg
Ukupna instalirana električna snaga  45 kW

Srednja potrošnja i vrste goriva

Visoko kaloričan briket iz piljevine  500-600 kg/h

Prirodni plin GZ-50

 260-280 m3/h
Lož ulje  240-250  l/h