Sušare

SUŠARA – 75 m³

Izvedba

Noseća konstrukcija, stranice i strop sušare izrađeni su iz vrlo izdržljivih i odpornih na koroziju al. profila PA-38TD i aluminijskog lima (AlMg3) debljine 1,5 mm. Između sebe su spojeni nehrđajućim vijcima i zabrtvljeni specijalnim ljepilom. U bočnim stranicama su specijalna ojačanja protiv uganuća kod punjenja sušare. Vanjski plašt je od trapeznog lima. Kao izolacija služi mineralna tvrda vuna debljine 150 mm, koja posjeduje elastičnost, prigušuje buku, nije zapaljiva i odporna je na smanjivanje volumena (dosjedanje) – koeficijent K=003W/m²K

Termični mostovi su eliminirani ugradnjom specijalne trake koja je ujedno i izolator zvuka.

Debljina izolacije stropa je 200 mm. Da se izbjegnu toplinski mostovi izolacija je slagana u 3, a na stropu u 4 sloja po 50 mm.

Vrata

Izrađena su u jednom komadu za svaku sušaru i podnose se podiznim mehanizmom i pomiču u jednu odnosno drugu stranu. Pomicanje se izvodi kolicima po masivnoj vodilici iznad gornjeg okvira vrata. Na unutarnjim rubovima vrata učvršćena je profilna guma odporna na temperaturu i agresivne pare.

Provjetravanje

Ugrađeni su energoštedljivi reverzijni rotori iz tlačnog lijeva. Rotor s lopaticama balansiran je statički i dinamički, a motor je izveden u H izolaciji – proizvođača SIEMENS otporan na temperaturu i kiseline.

Svaki ventilator troši 19% manje energije od bilo kojeg drugog istog kapaciteta. U svakoj komori su 6 ventilatora WR900/3KW = 18KW

Da bi protok zraka kroz slog dasaka bio ravnomjeran ispod stropa se montira zavjesa koja se spušta kod isušivanja dasaka.

Grijanje komore

Količina potrebne toplinske energije zavisi od početne i krajnje vlažnosti dasaka, količine uloženog materijala, vremenskom programu sušenja i nekih drugih manje značajnih čimbenika, na pr. aktualnim vremenskim uvjetima.

Ugrađuju se visokoefektivni nehrđajući (INOX+aluminij) bimetalni vodni grijači ukupne snage 330 KW. Velika snaga grijača kao i montaža na obadvije strane ventilatora osigurava intenzivno i ravnomjerno sušenje. Moguć je rad i na nižim parametrima kotlovnice. Budući da nema skokova temperature omogućeno je ravnomjerno, brzo i ekonomično sušenje uloženog drveta.

Odzračnici

Odzračnici su izvedeni iz aluminijskog lima i smješteni na krovu sušare.

Funkcioniranje osiguravaju BELIMO motori kojima upravlja komandni ormar sušare.

Osovine i uležištenja su i z kromonikla a specijalni ležaji igloduri imaju otpornost na teške uvjete (mraz, vlaga).Njegov zadatak je odvođenje viška vlage koju kontrolira komandni ormar.

Komandni sistem MS-201 firme AMS elektronik

Automatski sistem upravljanja vodi optimalno proces sušenja.

U najkraćem mogućem roku imat ćete suhu dasku na raspolaganju.

Izvedba komandnog ormara omogućuje upravljanje sušarom sa servisnog punkta iz firme AMS elektronik pomoću modula GSM, tako da su prvi ciklusi sušenja pod nadzorom isporučioca opreme.

Ormar upravlja reverzibilnim ciklusom ventilatora , pumpama, troputnim ventilima, posjeduje osiguranja od dodirnog napona i osiguranje od gubitka faze te program nadzora i vizualizacije na računalu.

Komora radi u punoj automatici.

Potrebno je zadati:

– vrstu drveta

– debljinu drveta

– krajnju vlažnost

Tehnički podaci:

dimenzije sušare 8,6 x 7,0 x 5,2 m
rampa ventilatora s reverzibilnim ventilatorima 3KW ø800 kom 6
aluminijski prividni strop ispod ventilatora na aluminijskim nosačima
grijači (2 kom) od nehrđajućeg čelika i aluminija
otvori za ventilaciju od aluminija s automatskim otvaranjem/zatvaranjem BELIMO motorima
sistem cijevi i dizni s elektromagnetnim ventilom za automatsko navlaživanje
odbojni stupovi potpore grijača
komandni ormar za upravljanje ventilatorima sa sklopkama za autom. uključivanje i zaštitu od pregrijavanja
komandni ormar za automatski rad sušare po izabranom programu sušenja
5 sondi povezano silikonskim kablom sa komandnim ormarom
vrata s podiznim mehanizmom, kolicima i šinom za horizontalni posmak te okvirom na štoku, kosim vodilicama i gumom za dihtanje
stranice iz aluminijskog lima – ispuna kamenom vunom 4 sonde i software za praćenje fitosanitarne obrade paleta