Sušare

Sušara 5.5 m

Sušara za sušenje različitih vrsta rezane građe, sa automatskim upravljanjem, s upušno-ispušnim sistemom. Sušara se može postaviti na slobodnoj površini, bez upravljačke prostorije s mogućnošću instaliranja programa za nadzor u okviru operativnih sistema WINDOWS ili DOS, koji omogućuju praćenje svih parametara tijekom rada sušare, modificiranje programa, zaustavljanje i pokretanje, upravljanje svim izlaznim uređajima i također prikazivanje u obliku grafikona i slijeda tijek cijelog procesa sušenja.

Dimenzije:

Širina ulaza  5,5 m 
Dubina  2,5 m
Dubina za širinu sloga drveta   od 1,7 m 
Visina  3,8 m
Visina za utovar  3,0 m

Građa sušare:

Noseća konstrukcja stjenki i stropa sušare je izrađena od iznimno otpornih na koroziju panela koji su sačinjeni od lima (Al. Mg3) debljine 1mm. Paneli su zabrtvljeni silikonom te spojeni vijcima. Unutarnja obloga je u potpunosti nepropusna.

Vanjska obloga se sastoji od aluminijskog trapezastog lima. Za izolaciju se postavlja tvrda mineralna vuna debljine 100mm, koja je elastična, vatrootporna, otporna na taloženje, temperaturu, a stvara i zvučnu izolaciju. Faktor K=0,03W/m2K

Konstrukcija koja povezuje panele sa unutrašnjom oblogom nema termičkih mostova (zbog primjene termički i zvučno izolacijskih traka koje se nalaze na spojevima).

Dvokrilna vrata se odlikuju iznimnom praktičnošću te ne zauzimaju mnogo prostora. Vrata se sastoje od masivnih okvira sačinjenih od aluminijskih profila, 100mm izolacje od mineralne vune te aluminijskog trapezastog lima kao vanjske obłogę. Gumene brtve sprečavaju izlaz pare kroz vrata.

Ventiliranje:
Vrši se pomoću posebnih reverzibilnih ventilatora za sušare. Rotor ventilatora je statički balansiran i izrađen od lijevanog aluminija, motor u izolacji H posjeduje zaštitu od visokih temperatura i kiselina.

U komori se nalaze 4 ventilatora WR 600/0,9kW/11 000m3/h = 3,6kW

Navlaživanje:
Smanjenje ili povećanje vlažnosti navlaživanjem hladnom vodom u komori se provodi pomoću kompjuterske regulacije te je potpuno automatizirano. Regulacija putem elektromagnetskog ventila sa mehaničkim filterom od jednog mikrona.

Vodovi obloženi aluminijem i mesingane mlaznice, otporni su na koroziju.

Minimalan potreban tlak u cijevima iznosi 3 bara.

Grijanje:

Bimetalni grijači vode (bazna cijev je od INOXa, aluminijske lamele) su montirani u 2 vodoravna reda. Cijevi od nehrđajućeg čelika provode zagrijanu vodu kroz unutrašnju komoru sušare.

Grijanje i distribucija topline: komora na razdjelniku ima neovisni grijaći sistem, upravljački troputni ventil i upravljačku pumpu.

U komori 1. grijač x 80 kW.

Odzračnici:
Krovni aluminijski odzračnici, otvarani su uz pomoć elektro motora. Višak vlage se kompjuterskom regulacijom uklanja putem upravljanja vetilacijskim odzračnicima.

Komora za sušenje je potpuno automatizirana. Potrebno je unijeti samo tri podatka:
vrstu drva
debljinu drva
željenu vlažnost na kraju procesa

Automatski sistem upravljanja MS-201 vodi optimalan proces sušenja. U najkraćem mogućem vremenskom roku korisnik može dobiti drvo željene kvalitete.

Upravljački ormar u potpunosti upravlja radom komore – sistem uređaja za upravljanje reverzibilnim ventilatorima te ostalim uređajima ima termičku zaštitu, zaštita od prevelikog napona i zaštitu u slučaju nestanka faze, kabliranje motora, odzračnika i regulacijskuh ventila.

Postoji mogućnost instaliranja programa i vizualizacije na računalu PC te povezivanje svih upravljačkih jedinica u mrežu.