Uređaji

Komandni ormar za praćenje sušenja drva za loženje

 

Uređaj je namijenjen za redovnu kontrolu osnovnih parametra sušenja drva. Omogućuje mjerenje vlažnosti drva na tri mjesta. Uz to mjeri temperaturu i vlažnost zraka u sušari.

Svi elektronički sustavi nalaze se s vanjske strane sušare.

Igle na mjernim mjestima povezane su s komandnim ormarom preko silikonskog kabla.

Na jednom dugmetu regulatora biramo vrstu drveta koja je u sušari. Drugo dugme postavimo na temperaturu koja je u sušari, a koju smo prethodno očitali na displeju. Trećim dugmetom biramo na kojem od tri punkta želimo očitati trenutnu vlažnost drva.

Za dobro sušenje važni su parametri vlažnosti zraka i temperature u sušari i korekcija istih prema stupnju vlažnosti drva.

Proširena verzija komandnog ormara može pratiti 2 – 5 sušara.

Napomena 1: Na navedenu cijenu netto dodatno se obračunava PDV.

Napomena 2: Komandni ormar može se postaviti i dalje od sušare, na primjer u kancelariji, do 100 m udaljenosti. U tu svrhu potrebno je komandni ormar povezani sa sušarom 7 – žilnim kablom.